Auteursrechten

print

Voor studenten: hoe ga je wijs om met auteursrecht?

Auteursrecht voor studenten

Het is zo gemakkelijk: snel even een afbeelding zoeken in Google en die op je eigen site gebruiken. Of een vlot lopende tekst van internet plukken en in je scriptie plakken. Of muziek van je favoriete popgroep gebruiken in je eigen video.

In bijna alle gevallen is er sprake van schending van auteursrecht. Als je de schijn wekt dat het door jou gemaakt is ben je bovendien schuldig aan plagiaat.

Voorkom plagiaat en vermeld daarom altijd de bron als je teksten, afbeeldingen of muziek van anderen in een eigen document gebruikt. Hoe je correct verwijst naar literatuur en bronnen lees je op de Xplora-site.

Met een bronvermelding is niet alles afgekocht:

  • Citeren - korte fragmenten aanhalen, mét bronvermelding - mag.
  • Linken naar een site of 'embedden' van bijvoorbeeld YouTube-video's mag ook.
  • Herpubliceren of bewerken van andermans materiaal mag niet, tenzij je toestemming hebt van de maker.

Op internet zijn wel materialen te vinden voor vrij hergebruik.

Studentenstatuut Artikel 8.4. Auteursrechten

  1. De student is verplicht zich te houden aan de voorschriften inzake het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder ook begrepen programmatuur.
  2. Vorderingen ingediend bij Avans Hogeschool op grond van een door de student gepleegde inbreuk op het auteursrecht, zullen op de betrokken student worden verhaald.
  3. Het auteursrecht van door studenten vervaardigde werkstukken, scripties, producten, en dergelijke berust bij de desbetreffende student, tenzij anders overeengekomen.
  4. Avans Hogeschool kan, na verkregen toestemming van de student, diens afstudeerscriptie (doen) verveelvoudigen en publiceren in druk en/of in digitale vorm, als onderdeel van een databank, online of offline, voor intern en extern gebruik, uitsluitend voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.
Laatst bijgewerkt op 9 december 2019.