Auteursrechten

print

Overname in readers

Readers en korte en lange overnames

Avans Hogeschool heeft een afkoopregeling voor het auteursrecht. Hierin zijn de verplichtingen aan Stichting UvO uitgewerkt voor hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Deze readerregeling geldt voor alle readers. En voor digitale content, zoals die in bijvoorbeeld Blackboard courses wordt geplaatst.

De readerregeling houdt in dat er voor korte overnames van teksten geen tijdrovende administratie gevoerd hoeft te worden. Een bronvermelding bij de overname is altijd verplicht.

Readerregeling geldt niet voor alles

Daarmee is een deel van het gebruik van andermans werk gedekt, maar er gelden nog steeds grenzen.
Wat mag wel en mag niet bij het overnemen van teksten?

Laatst bijgewerkt op 10 juli 2019.

Korte overnames: wat mag wel?

Korte overnames blijven onder een bepaald aantal woorden. Afbeeldingen tellen daarbij mee als woorden. Boven deze criteria worden het lange overnames en is toestemming vooraf verplicht.

Waar ligt de grens tussen een lange en een korte overname?

 • voor een boek ligt de grens bij maximaal 10.000 woorden
 • voor een tijdschrift op 8.000 woorden
 • niet meer dan 1/3 van het oorspronkelijke werk
 • met een maximum van 20 pagina's
 • een overgenomen grafiek, tabel of schema geldt als 200 woorden
 • ook een overgenomen foto of afbeelding geldt als 200 woorden
 • van dergelijke illustraties mogen maximaal 25 stuks uit het oorspronkelijk werk worden overgenomen
Gebruik dit auteursrechten stroomschema om te achterhalen of het gebruik binnen Avans Hogeschool geregeld is.

Meerdere korte overnames in één bestand

Als elke overname uit verschillende bronnen onder de woordgrens blijft is geen toestemming nodig. De reader mag op Blackboard geplaatst worden. Wel wil Stichting UvO een exemplaar ontvangen. Dit kun je gemakkelijk doen door deze te uploaden via de portal:

 • Log in op de portal met het relatienummer*
 • Klik op uploaden bewijsexemplaar
 • Klik op het tabblad nieuw bewijsexemplaar uploaden
 • Vul de velden in
 • Het veld Licentie uitgever kun je negeren. Dit is alleen van belang als er een lange overname in de reader staat van een uitgever waarmee je een directe licentie of toestemming hebt afgesloten.
 • Klik op verzenden

*Het relatienummer is bekend bij het Academiebureau.

Dus: alleen voor readers waarin ook een lange overname is opgenomen moet toestemming worden gevraagd voor die lange overname. Meerdere korte overnames uit dezelfde bron die samen boven de woordgrens uit komen, ziet Stichting UvO als een lange overname!

Als je de reader via StudyStore wilt aanbieden, zodat studenten deze kunnen kopen, neem dan contact op met je Academiebureau.

Laatst bijgewerkt op 9 december 2019.

Lange overnames

Lange overnames overschrijden dus de criteria voor een korte overname. Altijd is vooraf toestemming van de auteursrechthebbende noodzakelijk! Omdat vaak lastig te achterhalen is wie de rechthebbende is kan in veel gevallen Stichting UvO ook dit voor je regelen.

Je zal dan vooraf toestemming moeten vragen bij hen. Je kunt een lange overname online aanmelden op de portal van Stichting UvO. De kosten kun je berekenen aan de hand van het tarievenoverzicht.

Bij het aanmelden op de portal van Stichting UvO wordt een relatienummer gevraagd: dit is bekend bij het Academiebureau.

Laatst bijgewerkt op 9 december 2019.

Woorden tellen

De Woordenteller van Stichting UvO is een gratis tooltje waarmee je snel het aantal woorden in een bestand kunt bepalen. Ook in Word kun je het aantal woorden achterhalen, maar de woordenteller van Stichting UvO is leidend.

Let op: afbeeldingen, tabellen en grafieken telt de woordenteller niet afzonderlijk als 200 woorden mee, deze moet je zelf erbij optellen.

Andere webtools zijn Boek-Verslag.nl en Woordenteller.

Laatst bijgewerkt op 10 juli 2019.