Auteursrechten

print

Voor docenten: hoe weet jij of een overname rechtmatig is?

Docenten en onderwijsinstellingen krijgen vooral met auteursrecht te maken wanneer er (delen van) publicaties worden opgenomen in Blackboard of Brightspace.

Vereniging Hogescholen heeft met Stichting UvO voor alle hogescholen een regeling vastgesteld: Easy access. Hierin zijn de verplichtingen aan Stichting UvO uitgewerkt voor hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Daarmee is een deel van het gebruik van andermans werk gedekt, maar er gelden nog steeds grenzen.
Wat mag wel en mag niet bij het overnemen van teksten?

Toestemming regelen

De auteurswet geeft aan dat je toestemming nodig hebt om een document van een ander te plaatsen. Wanneer heb je GEEN toestemming nodig of is die er vanzelf?:

  1. Linken: als je linkt naar de oorspronkelijke bron
  2. Vrij hergebruik: als werken zijn vrijgegeven voor hergebruik
  3. Databanken: als Xplora toegang biedt tot een digitale bron bestaat er al een gebruiksovereenkomst voor het onderwijs
  4. Korte overnames: zijn afgekocht voor het onderwijs door Avans Hogeschool. Voor boeken en tijdschriftartikelen gaat het om 50 pagina’s die je mag overnemen (niet meer dan 25% van het werk); voor afbeeldingen geldt een maximum van 50 stuks.


In alle gevallen is bronvermelding verplicht!

 

En wanneer moet je VOORAF toestemming vragen?

Bij lange overnames, dus meer dan 50 pagina’s (meer dan 25% van het gehele werk) of bij complete werken (denk aan rapporten of brochures):

  • Toestemming vragen bij de auteursrechthebbende: vraag goedkeuring direct aan bij de auteur of uitgever. Bijvoorbeeld met deze helptekst.
  • Vraag toestemming aan via het Avans Auteursrechtenloket.

Het landelijke netwerk voor auteursrechtinformatiepunten (NAI-hbo) heeft vuistregels opgesteld voor het plaatsen van (digitaal) onderwijsmateriaal.

Van deze vuistregels voor digitale readers is ook een Engelstalige versie: Rules of thumb for the compilation of digital readers.

Voorbeelden van veelgemaakte fouten vind je in Eerste hulp bij het plaatsen van materialen op Blackboard of Brightspace.

Laatst bijgewerkt op 26 april 2021.