Auteursrechten

print

Beeld en geluid gebruiken

Beeld en geluid auteursrecht
Het landelijke netwerk voor auteursrechtinformatiepunten (NAI-hbo) heeft vuistregels opgesteld voor hergebruik van beeld en geluid.
Het onderstaande is slechts een verkorte versie van deze publicatie.

Linken mag altijd!
Links naar afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten op internet zijn toegestaan.

Het afspelen van video’s of geluidsopnamen mag door middel van ‘streamen’. Eerst downloaden en dan vertonen is verboden, tenzij de licentievoorwaarden dit toestaan.

Gebruik afbeeldingen en audiovisuele werken met een licentie voor hergebruik
Afhankelijk van de licentie zijn de mogelijkheden meer of minder ruim. Bekende licenties zijn die van Creative Commons.

Er zijn ook zoekmachines voor gelicenseerde afbeeldingen, zoals PhotoPin, Pixabay of Clipart.

Maak gebruik van het citaatrecht
Een citaat is een kort gedeelte van een boek of artikel. Het is geen inbreuk op het auteursrecht. Het citaatrecht staat gebruik toe ter ondersteuning van de inhoud waarbinnen het citaat wordt gebruikt.

De omvang van het citaat moet gerelateerd zijn aan het doel dat men nastreeft. In de praktijk komt dit neer op korte fragmenten. Afbeeldingen mag je wel in hun geheel ‘citeren’.

Een vermelding van de bron en de maker van het werk is altijd verplicht.

Zijn de werken beschikbaar in Xplora?
Avans Hogeschool heeft databanken waarop licenties zijn afgesloten voor gebruik van afbeeldingen en audiovisuele werken binnen het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is Video Arts.

Gebruik of vertoning van complete audiovisuele werken
mag alleen:

  • als het afspelen een educatief doel dient tijdens een les of werkgroep
  • binnen de onderwijsinstelling zelf
  • in het kader van onderwijs zonder winstoogmerk

Een kopie op Blackboard zetten zodat studenten het thuis kunnen afspelen mag niet.

Zorg altijd voor een goede bronvermelding!

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2017.